Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Asystent osoby niepełnosprawnejułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności, współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji, wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,  udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.

Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

 

Aby uzyskać dyplom słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w jednej kwalifikacji:

K1 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.) -  egzamin zdawany na koniec II semestru

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wieluniu

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU

Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Plan nauczania wg nowej podstawy programowej obowiązujący od 01.09.2013 r

lp

Zajęcia edukacyjne

semestr

razem

 

I

II

 

 

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

 

28

28

2

Język migowy

20

 

20

3

Elementy anatomii i patologii człowieka

20

 

20

4

Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej

30

30

60

5

Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

30

 

30

6

Język obcy - angielski w pomocy społecznej

20

 

20

7

Podstawy przedsiębiorczości*

 

20

20

Kształcenie zawodowe praktyczne

8

Opieka i pielęgnacja człowieka

25

25

50

 

9

Terapia zajęciowa i aktywacja

 

40

40

 

10

Praktyki zawodowe

30

32

62

 

RAZEM

175

175

350

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

KWALIFIKACJE:

Zawód asystent osoby niepełnosprawnej  obejmuje jedną kwalifikację Z.8( potwierdzana po sem. II) 

Praktyka zawodowa: 2 x 4 tygodnie (160godz.) – I i II semestr