Rozpoczęcie dla I roku

W dniu 1 września 2017 o godz. 15.30 odbędą się spotkania rekrutacyjne dla słuchaczy pierwszego roku.

Zapraszamy