Rekrutacja trwa !!!

Zapraszamy do Szkoły Policealnej

Wszystkie kierunki są bezpłatne w całym cyklu kształcenia