Plany zajęć

Poniżej znajdują siię plany zajęć dla poszczególnych kierunków

Technik administracji

Technik usług kosmetycznych

Technik BHP

Technik turystyki wiejskiej

Liceum 2 letnie

Liceum 3 letnie

Plany zajęć pojawią się na stronie po 15 września

Rozkład zajęć na 8 i 9 września będzie wywieszony na tablicy obok sekretariatu