Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły policealnej

Rekrutacja trwa.  Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Matura nie jest wymagana

Dokumenty
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero     poświadczone przez notariusza),
- fotografia legitymacyjna w przypadku chęci otrzymania legitymacji,,
- zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Czesne
Na wszystkich kierunkach  szkoła jest bezpłatna.

Wydajemy
- zaświadczenia do ZUS-u,
- legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
- indeksy

 Pobierz podanie do SP