Technik turystyki wiejskiej

 

 

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

Turystyka wiejska determinowana jest walorami danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na wsi, a turyści wybierający wiejski typ wakacji poszukują wartościowej i autentycznej interakcji ze środowiskiem wiejskim i lokalną społecznością.

Nauczysz się:

 • opisywać walory turystyczne regionów geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych;
 • prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich;
 • przygotowywać i sprzedawać  imprez i usługi turystyczne;
 • prowadzić  gospodarstwo agroturystyczne;
 • dostosowywać gospodarstwo rolne do działalności agroturystycznej;
 • obsługiwać klienta w gospodarstwie agroturystycznym;
 • układać  jadłospisy dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji.
 Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • gospodarstwach turystycznych;
 • ekologicznych gospodarstwach rolnych;
 • instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem;
 • w biurach podróży;
 • prowadząc biuro obsługi ruchu turystycznego.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.